Други / Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли.

Deutsch 5 English 1 Français 2 Italiano 1 Nederlands 1

  • - - - - 3823199020 10: Масла получени при рафиниране на палмови киселини, за употреба при производството на
  • - - - - - 3823199020 80: промишлени монокарбоксилни мастни киселини от позиция 3823, стеаринова киселина от позиция 3823, стеаринова киселина от позиция 2915, палмитинова киселина от позиция 2915
  • - - - - - 3823199030 80: препарати от подпозиция 2309, използвани за храна на животни
  • - - - - 3823199080 10: Друг
  • - - - - - 3823199080 80: От вид, използван за храна на животни
  • - - - - - 3823199089 80: Друг