Пропан / Нефтен газ и други газообразни въглеводороди.

Français 2 Svenska 1

  • - - - 2711121100 10: Пропан с чистота, равна или по-голяма от 99 %
  • - - - - 2711121100 80: Предназначен да бъде използван като моторно гориво или като гориво за отопление
  • - - - - 2711121900 80: Предназначен за други цели
  • - - - 2711129100 10: Друг
  • - - - - 2711129100 80: Предназначен да претърпи специфична преработка
  • - - - - 2711129300 80: Предназначен да претърпи химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2711 12 91
  • - - - - 2711129400 10: Предназначен за други цели
  • - - - - - 2711129400 80: С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 99 %
  • - - - - - 2711129700 80: Други