Оцветено в масата си, матово, плакирано (дублирано) или просто шлифовано.

  • - - - 7005212500 80: С дебелина, непревишаваща 3,5 mm
  • - - - 7005213000 80: С дебелина, превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm
  • - - - 7005218000 80: С дебелина, превишаваща 4,5 mm