Други / Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром.

Čeština 4 Dansk 10 Deutsch 57 Ελληνικά 2 English 32 Español 8 Suomi 1 Français 47 Italiano 3 Latviešu 1 Nederlands 22 Polski 10 Română 8 Slovenčina 4 Svenska 7

Продукт под формата на прах със светложълт…

Продукт под формата на прах със светложълт цвят и представен в опаковки по 20 кг. Представлява соев протеинов изолат със съдържание на протеин в сухото вещество 90%.

Соевият протеинов изолат има висока степен на абсорбция на вода и в комбинация с вода и мазнина формира емулсия, която в последствие се използва в месопреработвателния сектор като пълнител.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ПРОТЕИНИ ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ИЗОЛИРАН СОЕВ ПРОТЕИН ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

Хидролизиран кератин под формата на бяло…

Хидролизиран кератин под формата на бяло прахообразно вещество, предназначен за пълнене в желатинови капсули.

Произведен е от кози рога, ензимно хидролизиран. Съдържанието на кератин е от 77-90%

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ