Други / Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана.

  • - - - 7304291000 80 (2/0) : С външен диаметър, непревишаващ 168,3|mm
  • - - - 7304293000 80 (2/0) : С външен диаметър, превишаващ 168,3|mm, но непревишаващ 406,4|mm
  • - - - 7304299000 80 (2/0) : С външен диаметър, превишаващ 406,4|mm