Други / Профили от желязо или от нелегирани стомани.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - 7216990010 80: Горещовалцувани или горещоизтеглени, само плакирани
  • - - - 7216990090 80: Други