Други профили, само горещовалцовани или горещоизтеглени.

  • - - 7216501000 80: С напречно сечение, което може да се впише в квадрат със страна, непревишаваща 80 mm
  • - - 7216509100 10: Други
  • - - - 7216509100 80: Ленти с удебелявания
  • - - - 7216509900 80: Други