I-профили / Профили от желязо или от нелегирани стомани.

  • - - - 7216321100 10: С височина 80 mm или повече, но непревишаваща 220 mm
  • - - - - 7216321100 80: С успоредни повърхности на рамената
  • - - - - 7216321900 80: Други
  • - - - 7216329100 10: С височина, превишаваща 220 mm
  • - - - - 7216329100 80: С успоредни повърхности на рамената
  • - - - - 7216329900 80: Други