Пръти, профили и телове / Други.

Deutsch 2 English 2 Suomi 1 Français 2

  • - - - 8108903010 80: Пръти от титанова сплав, в съответствие със стандарта EN 2002-1, EN 4267 или DIN 65040
  • - - - 8108903015 80: Пръти и тел от титанова сплав с: - плътно и постоянно напречно сечение във форма на цилиндър, - диаметър 0,8 mm или повече, но не повече от 5 mm, - тегловно съдържание на алуминий 0,3 % или повече, но не повече от 0,7 %, - тегловно съдържание на силиций от 0,3 % или повече, но не повече от 0,6 %, - тегловно съдържание на ниобий от 0,1 % или повече, но не повече от 0,3 %, и - тегловно съдържание на желязо не повече от 0,2 %
  • - - - 8108903060 80: Ковани цилиндрични титанови пръти със следните характеристики: - чистота равна на 99,995 % (тегловни) или по-голяма, - диаметър равен на 140 mm или по-голям, но не по-голям от 200 mm, - тегло 5 kg или по-голямо, но не по-голямо от 300 kg
  • - - - 8108903070 80: Тел от титанова сплав с тегловно съдържание: - 22 % (± 1 %) ванадий и - 4 % (± 0,5 %) алуминий или - 15 % (± 1 %) ванадий, - 3 % (± 0,5 %) хром, - 3 % (± 0,5 % калай и - 3 % (± 0,5 %) алуминий
  • - - - 8108903080 80: Жица от сплав от титан, алуминий и ванадий (TiAl6V4), отговаряща на стандарти AMS 4928, 4965 или 4967
  • - - - 8108903090 80: Други