Други, от автоматни стомани / Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване.

  • - - 7214300010 80: Пръти за арматура за бетон, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, с изключение на пръти за арматура на бетон с висока степен на устойчивост на умора на материала и на други дълги продукти, като кръглите пръти
  • - - 7214300090 80: Други