Други / Пръти и профили от неръждаема стомана.

  • - - - 7222191000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7222199000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел