Други / Други пръти / Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани.

Deutsch 1 Français 2

  • - - - 7228608010 80: Горещовалцувани или горещо изтеглени, само плакирани
  • - - - 7228608090 80: Други