Други пръти / Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани.