Други пръти, само горещовалцовани или горещоизтеглени.

  • - - 7228302000 80 (2/0) : От инструментални стомани
  • - - 7228304100 10: Съдържащи тегловно 0,9% или повече, но не повече от 1,15% въглерод и 0,5% или повече, но не повече от 2% хром и евентуално 0,5% или по-малко молибден
  • - - - 7228304100 80 (2/0) : С кръгло напречно сечение, с диаметър 80|mm или повече
  • - - - 7228304900 80 (2/0) : Други
  • - - 7228306100 10: Други
  • - - - 7228306100 20: С кръгло напречно сечение, с диаметър
  • - - - - 7228306100 80 (2/0) : 80|mm или повече
  • - - - - 7228306900 80 (2/0) : По-малък от 80|mm
  • - - - 7228307000 80 (2/0) : С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), горещовалцовани върху четирите си страни
  • - - - 7228308900 80 (2/0) : Други