Други пръти / Пръти и профили от неръждаема стомана.

  • - - 7222305100 10: Ковани, съдържащи тегловно
  • - - - 7222305100 80: 2,5% или повече никел
  • - - - 7222309100 80: По-малко от 2,5% никел
  • - - 7222309700 80 (2/0) : Други