Бели вина / Други / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

  • - - - - - - - 2204299510 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - 2204299520 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
  • - - - - - - - 2204299530 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
  • - - - - - - - 2204299540 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
  • - - - - - - - 2204299590 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol