Други / От пуйки / Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв.

  • - - - - 1602318010 80: Съдържащи тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици
  • - - - - 1602318090 80: Други