От вълна / Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени.

  • - - - 6110111000 80: Фланели и пуловери, съдържащи тегловно най-малко 50% вълна и с тегло на артикула 600 g или повече
  • - - - 6110113000 10: Други
  • - - - - 6110113000 80: За мъже или момчета
  • - - - - 6110119000 80: За жени или момичета