От пшеница / Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения.

  • - - - 1103111000 80: От твърда пшеница
  • - - - 1103119000 80: От лимец и от мека пшеница