Фенолни смоли / Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми.

Deutsch 3 Français 2 Polski 1 Slovenčina 1 Slovenščina 2

  • - - 3909400010 80: Продукт от поликондензация на фенол с формалдехид, под формата на кухи сфери с диаметър по-малкък от 150 μm
  • - - 3909400020 80: Прах от термореактивна смола, в който равномерно са разпределени магнитни частици, за употреба в производството на мастило за фотокопирни машини, факсмашини, печатащи и многофункционални устройства
  • - - 3909400040 80: Полимер под формата на прах със съдържание на: - полимер от фенолна смола (CAS RN 9003-35-4) - 80 % тегловно или повече, но не повече от 90 % - фенол (CAS RN 108-95-2) - не повече от 5 % и - хексаметилентетрамин (CAS RN 100-97-0) - 5 % тегловно или повече, но не повече от 15 %
  • - - 3909400060 80: Фенолно модифицирано производно на колофона (смола), - съдържаща тегловно 50 % или повече, но не повече от 75 % естери на колофона, - с киселинна стойност не повече от 25, от вида, използван при офсетов печат
  • - - 3909400090 80: Други