Други / Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster).

  • - - - - 0303149011 10: От вида Oncorhynchus mykiss
  • - - - - - 0303149011 80: Под формата на цели риби (с глави), дори без хриле, дори изкормени, с единично тегло, равно на 1,2 kg или по-малко; без глави, дори без хриле, дори изкормени, с единично тегло, равно на 1 kg или по-малко
  • - - - - - 0303149019 80: Друг
  • - - - - 0303149090 80: Други