Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304821000 80: От вида Oncorhynchus mykiss, с единично тегло, по-голямо от 400 g
  • - - - 0304825000 80: От видовете Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster
  • - - - 0304829000 80 (2/0) : Други