С работен обем, превишаващ 1 000 cm$3.

Français 1

  • - - - 8407341000 80: Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с работен обем на двигателя, по-малък от 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - - 8407343000 10: Други
  • - - - - 8407343000 80: Употребявани
  • - - - - 8407349100 10: Нови, с работен обем
  • - - - - - 8407349100 80: Непревишаващ 1 500 cm$3
  • - - - - - 8407349900 80: Превишаващ 1 500 cm$3