С работен обем, превишаващ 1 000 cm$3, но непревишаващ 1 500 cm$3.

  • - - - 8703221000 80: Нови
  • - - - 8703229000 80: Употребявани