С работен обем, превишаващ 500 cm$3, но непревишаващ 1000 cm$3.

  • - - - - 8407338010 80: Бутални или ротационни двигатели с вътрешно горене с искрово запалване, с работен обем от не по- малко от 300 cm$3 или повече и с мощност 6 kW или повече, но непревишаваща 20,0 kW, предназначени за производството на: - самоходни косачки за тревни площи, оборудвани със седалка от подпозиция 8433 11 51 и ръчни косачки за тревни площи от позиция 8433 11 90, - тракторите от подпозиция 8701 91 90, чиято основна функция е същата като на косачките за тревни площи - четиритактовите косачки с двигател с работен обем не по малко от 300 cm$3 от подпозиция 8433 20 10 или - снегорините и роторните снегочистачни машини от подпозиция 8430 20
  • - - - - 8407338090 80: Други