С тегло, равно или по-голямо от 50 kg.

  • - - - 0103921100 10: Домашни видове
  • - - - - 0103921100 80: Женски свине, които са се опрасили поне един път, с минимално тегло 160 kg
  • - - - - 0103921900 80: Други
  • - - - 0103929000 80: Други