Радиатори и техните части / Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705.

  • - - - 8708912000 80 (4/0) : Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - - 8708913500 10: Други
  • - - - - 8708913500 80 (2/0) : Радиатори
  • - - - - 8708919100 10: Части
  • - - - - - 8708919100 80: От щампована стомана
  • - - - - - 8708919900 80 (4/0) : Други