Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари).

Deutsch 19 Suomi 2 Français 15 Slovenčina 2

  • - - 8526100010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8526100020 80: Радарен сензор с блок за управление за автономна аварийна спирачна уредба, за използване в производството на стоки по глава 87
  • - - 8526100090 80: Други