Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук.

  • - - - 8527212000 10 (0/1) : Способни да приемат и да декодират цифрови RDS (Radio Data System) сигнали
  • - - - - 8527212000 80: С четяща система чрез сноп лазерни лъчи
  • - - - - 8527215200 10: Други
  • - - - - - 8527215200 80: С касети и с аналогово-цифрова четяща система
  • - - - - - 8527215900 80: Други
  • - - - 8527217000 10: Други
  • - - - - 8527217000 80: С четяща система чрез сноп лазерни лъчи
  • - - - - 8527219200 10: Други
  • - - - - - 8527219200 80: С касети и с аналогово-цифрова четяща система
  • - - - - - 8527219800 80: Други