Одеяла (различни от електрическите одеяла) от синтетични влакна.

Deutsch 1

  • - - 6301401000 80: Трикотажни или плетени
  • - - 6301409000 80 (4/0) : Други