Други / Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени.

  • - - 1521901000 80: Спермацет, дори рафиниран или оцветен
  • - - 1521909100 10: Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен
  • - - - 1521909100 80: Суров
  • - - - 1521909900 80: Друг