РАЗЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ.

 • 8301000000 80 (7/0) : Катинари, брави и резета (с ключ, секретен или електрически) от неблагородни метали; ключалки и ключалки с обков, имащи брава, от неблагородни метали; ключове за тези артикули от неблагородни метали
 • 8302000000 80 (9/0) : Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали
 • 8303000000 80 (2/0) : Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения, секретни ковчежета и касетки за съхранение и подобни артикули, от неблагородни метали
 • 8304000000 80: Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски артикули, от неблагородни метали, с изключение на канцеларските мебели от № 9403
 • 8305000000 80 (3/0) : Машинки за събиране на подвижни листове или за класьори, канцеларски щипки, кламери, ъгълчета за писма, пластинки за отбелязване и подобни канцеларски предмети, от неблагородни метали; телчета, свързани на ленти (например канцеларски, тапицерски, за опаковки), от неблагородни метали
 • 8306000000 80 (5/0) : Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, неелектрически, от неблагородни метали; статуетки и други предмети за украса, от неблагородни метали; рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали; огледала от неблагородни метали
 • 8307000000 80 (2/0) : Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните принадлежности
 • 8308000000 80 (3/0) : Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни артикули, от неблагородни метали, за облекла и допълнения към облеклото, обувки, бижута, ръчни часовници, книги, чергила, кожени изделия, всякакви видове седларски артикули или конфекции или екипировки; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; перли и изрязани пайети, от неблагородни метали
 • 8309000000 80 (2/0) : Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали
 • 8310000000 80: Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, цифри, букви и различни знаци, от неблагородни метали, с изключение на тези от № 9405
 • 8311000000 80 (4/0) : Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от неблагородни метали или метални карбиди, обмазани или напълнени с декапиращи средства или средства за разтопяване, използвани за спояване, за заваряване или наслояване на метали или метални карбиди; телове и пръчки от агломериран прах, от неблагородни метали за метализация чрез пръскане