Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, годни за консумация от човека.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0308110000 10: Морски краставици (Stichopus japonicus, Holothuroidea)
  • - - 0308110000 80: Живи, пресни или охладени
  • - - 0308120000 80: Замразени
  • - - 0308190000 80: Други
  • - 0308210000 10: Морски таралежи (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)
  • - - 0308210000 80: Живи, пресни или охладени
  • - - 0308220000 80: Замразени
  • - - 0308290000 80: Други
  • - 0308300000 80 (3/0) : Медузи (Rhopilema spp.)
  • - 0308900000 80 (3/0) : Други