Скариди от семейство Pandalidae, различни от тези от рода Pandalus.

  • - - - - 0306361011 10: Пресни (живи или мъртви)
  • - - - - - 0306361011 80: За преработка
  • - - - - - 0306361019 80: Други
  • - - - - 0306361091 10: Други
  • - - - - - 0306361091 80: За преработка
  • - - - - - 0306361099 80: Други