Скариди от семейство Pandalidae, различни от тези от рода Pandalus.

  • - - - - - 0306953010 80: Сварени на борда на кораба
  • - - - - - 0306953021 10: За преработка
  • - - - - - - 0306953021 80: Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 2 kg
  • - - - - - - 0306953029 80: Други
  • - - - - - 0306953091 10: Други
  • - - - - - - 0306953091 80: Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 2 kg
  • - - - - - - 0306953099 80: Други