Други / Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла.

Deutsch 3 English 1 Français 2 Slovenčina 4 Svenska 1

 • - - - 2710191100 10: Средни масла
 • - - - - 2710191100 80: Предназначени да претърпят специфична преработка
 • - - - - 2710191500 80: Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 19 11
 • - - - - 2710192100 10: Предназначени за други цели
 • - - - - - 2710192100 20: Керосин
 • - - - - - - 2710192100 80: За реактивни двигатели
 • - - - - - - 2710192500 80: Друг
 • - - - - - 2710192900 80: Други
 • - - - 2710193100 10: Тежки масла
 • - - - - 2710193100 20: Газьол
 • - - - - - 2710193100 80: Предназначен да претърпи специфична преработка
 • - - - - - 2710193500 80: Предназначен да претърпи химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 19 31
 • - - - - - 2710194300 10: Предназначен за други цели
 • - - - - - - 2710194300 80 (5/0) : С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %
 • - - - - - - 2710194600 80 (5/0) : С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,002 %
 • - - - - - - 2710194700 80 (5/0) : С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но непревишаващо 0,1 %
 • - - - - - - 2710194800 80 (2/0) : С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %
 • - - - - 2710195100 10: Тежки горива (fuel oils)
 • - - - - - 2710195100 80: Предназначени да претърпят специфична преработка
 • - - - - - 2710195500 80: Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 19 51
 • - - - - - 2710196200 10: Предназначени за други цели
 • - - - - - - 2710196200 80: С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,1 %
 • - - - - - - 2710196400 80: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 1 %
 • - - - - - - 2710196800 80: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1 %
 • - - - - 2710197100 10: Смазочни масла; други масла
 • - - - - - 2710197100 80: Предназначени да претърпят специфична преработка
 • - - - - - 2710197500 80: Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 2710 19 71
 • - - - - - 2710198100 10: Предназначени за други цели
 • - - - - - - 2710198100 80 (2/0) : Моторни, компресорни и турбинни масла
 • - - - - - - 2710198300 80: Хидравлични масла
 • - - - - - - 2710198500 80 (0/1) : Бели масла, течен парафин
 • - - - - - - 2710198700 80: Масла за зъбни предавки
 • - - - - - - 2710199100 80: Масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла
 • - - - - - - 2710199300 80: Електроизолационни масла
 • - - - - - - 2710199900 80 (3/0) : Други смазочни масла и други масла