Други / Други плодове / Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до 0806; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава.

Черници, черни, цели, сушени на слънце, без…

суров; черен; плод; сушен плод

Черници, черни, цели, сушени на слънце, без други обработки. Черниците са представени в опаковки за продажба на дребно от 150 g.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН), Обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 0813 на "Плодове сушени, различни от тези от 0801 до 0806; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава".

Номер на:
BGBG/2016/000209.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2019-11-13.

Национални ключови думи: СУРОВ ЧЕРЕН ПЛОД СУШЕН ПЛОД

Черници, бели, цели, сушени на слънце, без…

Черници, бели, цели, сушени на слънце, без други обработки. Черниците са представени в опаковки за продажба на дребно от 150 g и опаковки по 5 kg.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН), Обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 0813 "Плодове сушени, различни от тези от 0801 до 0806; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава".

Номер на:
BGBG/2016/000208.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2019-11-13.

Национални ключови думи: БЯЛ СУРОВ ПЛОД СУШЕН ПЛОД

Черници, бели, на парченца, сушени на слънце,…

бял; на парчета; суров; плод; сушен плод

Черници, бели, на парченца, сушени на слънце, без други обработки. Черниците са представени в опаковки за продажба на дребно от 150 g и опаковки по 5 kg.

Номер на:
BGBG/2016/000207.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2019-11-13.

Национални ключови думи: БЯЛ НА ПАРЧЕТА СУРОВ ПЛОД СУШЕН ПЛОД