От други текстилни материали / Ленти, различни от артикулите от № 5807; ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило.

Deutsch 8

  • - - - 5806390010 80: От юта или други текстилни ликови влакна от позиция 5303
  • - - - 5806390090 80: Други