РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ.

 • 9601000000 80 (2/0) : Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, корали, седеф и други животински материали за резбарство и изделия от тези материали (включително изделията, получени чрез отливане)
 • 9602000000 80 (2/0) : Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия от тези материали; отляти или резбовани изделия от восък, от парафин, от стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за моделиране и други отляти или резбовани изделия, неупоменати, нито включени другаде; обработен невтвърден желатин, различен от този в № 3503, и изделия от невтвърден желатин.
 • 9603000000 80 (8/0) : Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки материали
 • 9604000000 80: Ръчни сита
 • 9605000000 80 (0/2) : Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или на облекла
 • 9606000000 80 (6/0) : Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета
 • 9607000000 80 (4/0) : Ципове и техните части
 • 9608000000 80 (9/0) : Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от № 9609
 • 9609000000 80 (3/0) : Моливи (различни от моливите от № 9608), графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди
 • 9610000000 80: Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки
 • 9611000000 80: Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни артикули (включително апарати за отпечатване на етикети); ръчни компостьори и ръчни печатарски комплекти, съдържащи компостьори
 • 9612000000 80 (2/0) : Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия
 • 9613000000 80 (4/0) : Запалки и устройства за запалване (с изключение на устройствата за запалване от № 3603), дори механични или електрически, и техните части, различни от камъчетата и фитилите
 • 9614000000 80 (2/0) : Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за цигари, и техните части
 • 9615000000 80 (4/0) : Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и подобни артикули; фиби за коса; щипки за коса, ролки за коса и подобни артикули за фризури, различни от тези от № 8516, и техните части
 • 9616000000 80 (2/0) : Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти
 • 9617000000 80: Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум, както и техните части (с изключение на стъклените ампули)
 • 9618000000 80: Манекени и подобни артикули; автомати и движещи се фигури за витрини
 • 9619000000 80 (12/21) : Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули от какъвто и да е материал
 • 9620000000 80 (4/0) : Моноподи, стативи с два крака, триножници и подобни артикули