МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ.

 • 1201000000 80 (2/0) : Семена от соя, дори натрошени
 • 1202000000 80 (4/0) : Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени
 • 1203000000 80: Копра
 • 1204000000 80 (2/0) : Семена от лен, дори натрошени
 • 1205000000 80 (2/0) : Семена от репица или рапица, дори натрошени
 • 1206000000 80 (4/0) : Семена от слънчоглед, дори натрошени
 • 1207000000 80 (12/0) : Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени
 • 1208000000 80 (2/0) : Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното
 • 1209000000 80 (12/0) : Семена, плодове и спори, за посев
 • 1210000000 80 (2/0) : Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел
 • 1211000000 80 (5/0) : Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах
 • 1212000000 80 (9/0) : Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorium intybus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде
 • 1213000000 80 (2/0) : Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули
 • 1214000000 80 (2/0) : Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули