Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани.

  • - - - 0202205010 80: Висококачествено месо от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - - - 0202205020 80: от бизон
  • - - - 0202205090 80: Други