Предни вилки / Рамки и вилки и техните части.

Čeština 3 Dansk 1 Deutsch 4 Suomi 1 Français 9 Nederlands 3 Svenska 1

 • - - - - 8714913021 10: Боядисани, анодизирани, полирани и/или лакирани
 • - - - - - 8714913021 20: С произход или изпратени от Kитай: - в количества, непревишаващи 300 единици на месец или да бъдат прехвърлени на страна по договор в количество, непревишаващо 300 единици на месец; - или при прехвърляне на титуляр на разрешение "Специфично предназначение" или на освободени страни
 • - - - - - - 8714913021 80: Изработена от въглеродни влакна и изкуствени смоли, за употреба при производството на велосипеди
 • - - - - - - 8714913025 80: Предни вилки, с изключение на нетелескопичните предни вилки, направени изцяло от стомана, за употреба в производството на велосипеди
 • - - - - - - 8714913029 80: Други
 • - - - - - 8714913031 10: Други
 • - - - - - - 8714913031 80: Изработена от въглеродни влакна и изкуствени смоли, за употреба при производството на велосипеди
 • - - - - - - 8714913035 80: Предни вилки, с изключение на нетелескопичните предни вилки, направени изцяло от стомана, за употреба в производството на велосипеди
 • - - - - - - 8714913039 80: Други
 • - - - - 8714913072 10: Други
 • - - - - - 8714913072 80: Предни вилки, с изключение на нетелескопичните предни вилки, направени изцяло от стомана, за употреба в производството на велосипеди
 • - - - - - 8714913089 80: Други