Други / Фунгициди / Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки.

Čeština 3 Deutsch 2 Magyar 6 Nederlands 2 Polski 1 Slovenščina 1

  • - - - - - 3808929010 80: Фунгицид под формата на прах, съдържащ тегловно 65 % или повече, но не повече от 75 % химексазол (ISO), непригоден за продажба на дребно
  • - - - - - 3808929030 80: Препарат, състоящ се от суспензия от пиритион цинк (INN) във вода, с тегловно съдържание: - 24 % или повече, но не повече от 26 % пиритион цинк (INN) или - 39 % или повече, но не повече от 41 % пиритион цинк (INN)
  • - - - - - 3808929040 80: Смес с тегловно съдържание 38% или повече, но не повече от 50% цинков пиритион (INN) (CAS RN 13463-41-7) във водна дисперсна среда
  • - - - - - 3808929050 80: Препарати на основата на мед-пиритион (CAS RN 14915-37-8)
  • - - - - - 3808929090 80: Други