Други / Череши / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Magyar 1

  • - - - - - 2008603930 80: Череши с прибавка на алкохол, с тегловно съдържание на захар не по-голямо от 9 %, с диаметър, непревишаващ 19,9 mm, с костилки, за производство на шоколадови изделия
  • - - - - - 2008603990 80: Други