От царевица / Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни.

English 1 Português 1

  • - - - 1104234000 80: Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени; закръглени
  • - - - 1104239800 80: Други