От други житни растения / Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения.

Deutsch 1

  • - - 2302400200 10: От ориз
  • - - - 2302400200 80: С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 35 %
  • - - - 2302400800 80: Други
  • - - 2302401000 10: Други
  • - - - 2302401000 80: С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 28 %, като пропорцията на продукта, преминаващ през сито с широчина на отворите 0,2 mm, не превишава 10 % тегловно, или, в обратен случай, продуктът, преминал през ситото, е с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, 1,5 % или повече
  • - - - 2302409000 80: Други