Череши / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

 • - - 2008601100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - 2008601100 20: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
 • - - - - 2008601100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - 2008601900 80: Други
 • - - - 2008603100 10: Други
 • - - - - 2008603100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - 2008603900 80 (2/0) : Други
 • - - 2008605000 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - 2008605000 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - 2008605000 80 (2/0) : Превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008606000 80: Непревишаващо 1 kg
 • - - - 2008607000 10: Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - 2008607000 80: 4,5 kg или повече
 • - - - - 2008609000 80: По-малко от 4,5 kg