Растителни мазнини и масла и техните фракции.

Dansk 1 Deutsch 1

  • - - 1516201000 80: Хидрогенирани рицинови масла, наречени "opalwax"
  • - - 1516209100 10: Други
  • - - - 1516209100 80: Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
  • - - - 1516209500 10: Представени по друг начин
  • - - - - 1516209500 80: Рапично, репично, ленено, слънчогледово масло, масло от илипе, от карите, от макоре, от тулукуна или от бабасу, предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - - - 1516209600 10: Други
  • - - - - - 1516209600 80 (2/0) : Фъстъчено, памучно, соево или слънчогледово масло; други масла, с тегловно съдържание на свободни мастни киселини по-малко от 50 %, с изключение на палмистовото масло, маслото от илипе, кокосовото масло, рапичното, репичното масло или маслото от копайба
  • - - - - - 1516209800 80 (5/0) : Други