От хмел / Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани.

Čeština 1

  • - - - 1302130010 80: Сокове
  • - - - 1302130080 10: Екстракти
  • - - - - 1302130080 80: В индивидуални опаковки, с тегло непревишаващо 300 g, предназначени за индивидуална продажба за лична употреба, за научни или технически експерименти, или за изложения, ползващи се от съответния митнически режим предвиден за тази цел, с описанието, теглото и крайната употреба върху опаковката
  • - - - - 1302130090 80: Други