ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ.

  • 1301000000 80 (2/0) : Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)
  • 1302000000 80 (11/0) : Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани